Zverejnené zmluvy
číslo
podpísaná
platí od
platí do
názov
zverejnená
suma
dodávateľ
074ZA220124
28.08.2019
28.08.2019
Zmluva o poskytnutí NFP
zmluva NFP.pdf
 
10.09.2019
0.00
Pôdohospodárska platobná agentúra
7/2019
22.08.2019
22.08.2019
Zmluva o dielo
DOC230819-23082019123800.pdf
 
23.08.2019
0.00
BAU cargo, s.r.o.
uznOZ_62-2019
03.07.2019
03.07.2019
Kúpna zmluva
zmluva_uznOZ_62-2019.PDF
 
03.07.2019
0.00
Obec Súľov - Hradná
6/2019
01.07.2019
01.07.2019
31.12.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2223zmluva.pdf
 
16.07.2019
0.00
Obec Súľov - Hradná
č. 1
11.06.2019
11.06.2019
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
Dodatok č.1 k lic.zmluve Tendernet.pdf
 
11.06.2019
0.00
Tendernet, s.r.o.
4/2019
29.04.2019
29.04.2019
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva o poskyt.sl.pdf
 
29.04.2019
0.00
Mgr. Alexandra Mihaldová - Cassien
01/0419
26.04.2019
26.04.2019
Kúpna zmluva
kúpna zmluva č 10419.pdf
 
02.05.2019
0.00
T+T, a. s.
39225
18.04.2019
18.04.2019
Zmluva o poskyt. dotácie z prostr. DPO SR
zmluva DPO S.pdf
 
18.04.2019
3000.00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3/2019
15.04.2019
15.04.2019
Mandátna zmluva
2212mandátna zmluva.pdf
 
29.04.2019
0.00
MB Genero, s.r.o.
149099
01.04.2019
01.04.2019
Zmluva o poskyt.dot.z prostr. DPO SR
zmluva DPO.pdf
 
01.04.2019
1400.00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
19/25/054/31
22.03.2019
22.03.2019
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku
2218dohoda č192505431.pdf
 
25.03.2019
0.00
ÚPSVR ZA
č. 2
12.03.2019
12.03.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o zabez.sys.združ.nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 2.pdf
 
12.03.2019
0.00
Natur - Pack, a.s.
2/2019
01.03.2019
01.03.2019
Dohoda
2207dohoda.pdf
 
20.03.2019
0.00
Obec Súľov - Hradná
č. 1
01.03.2019
01.03.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1.pdf
 
21.03.2019
0.00
Marián Bušfy
č. 1
01.03.2019
01.03.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1a.pdf
 
21.03.2019
0.00
Nellys, s.r.o.
1/2019
12.02.2019
12.02.2019
Nájomná zmluva
nájomná zmluva.pdf
 
15.02.2019
0.00
HMZ Rádiokomunikácie, s.r.o.
5/2019
08.02.2019
08.02.2019
Darovacia zmluva
2215darovacia zmluva.pdf
 
07.05.2019
400.00
HMZ Rádiokumunikácie, s.r.o.
16/2018
06.12.2018
06.12.2018
Kúpna zmluva
2199kúpnazmluva.pdf
 
07.12.2018
0.00
SBD, spol. s r.o.
26/KPŽSK-2018
03.12.2018
03.12.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva o poskyt. dotácie.pdf
 
07.12.2018
0.00
Žilinský samosprávny kraj
17/2018
01.12.2018
01.12.2018
Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby 2018/2019
Zmluva R.Bušfy.pdf
 
20.03.2019
0.00
Roman Bušfy
1
30.11.2018
01.12.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme neb. priestorov
dodatok č.l.pdf
 
07.01.2019
10.00
Ing. Jozef Tvrdý
KRHZ-ZA-524/2018
21.11.2018
21.11.2018
Zmluva o výpožičke
2203zmluva o výpožičke.pdf
 
07.01.2019
0.00
Ministerstvo vnútra SR
15/2018
08.11.2018
08.11.2018
Kúpna zmluva
2198kúpna zmluva.pdf
 
08.11.2018
140.00
Mgr. Danuša Strečanská
PHZ-OPK1-2018-002416
05.11.2018
05.11.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostred. rozpočtu MV SR
zmluva DPO Súľov.pdf
 
13.12.2018
30000.00
Ministerstvo vnútra SR
13/2018
15.10.2018
15.10.2018
Zmluva o dielo
2196Zmluva o dielo.pdf
 
23.10.2018
0.00
Marián Bušfy
14/2018
15.10.2018
15.10.2018
Zmluva o dielo
2197Zmluva o dielo.pdf
 
29.10.2018
0.00
Nellys, s.r.o.
PHZ-OPK1-2018-002428
11.10.2018
11.10.2018
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpočtu prostr. rozpočtu MVSR
2195zmluva o poskyt.dotácie.pdf
 
22.10.2018
0.00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12/2018
14.09.2018
14.09.2018
Zmluva o právnej pomoci
2194zmluva o právnej pomoci.pdf
 
21.09.2018
0.00
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel, s.r.o.
č. 1
10.09.2018
10.09.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/224
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prísp.pdf
 
18.09.2018
0.00
Ministerstvo životného prostredia SR
11/2018
10.09.2018
13.09.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracovaní osobných údajov.pdf
 
18.09.2018
0.00
MADE, spol. s r. o.
12/2018
31.08.2018
31.08.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf
 
18.09.2018
0.00
Ing. Jozef Tvrdý
č. 01
21.08.2018
21.08.2018
Dodatok č. 01 k zmluve o dielo
dodatok01.pdf
 
21.08.2018
0.00
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
č. 01
21.08.2018
21.08.2018
Dodatok č. 01 k zmluve o dielo
dodatok 01.pdf
 
21.08.2018
0.00
A-Z Projekt, s.r.o.
č. 01
21.08.2018
21.08.2018
Dodatok č. 01 k zmluve o dielo č. 2/2017
2189dodatok 01.pdf
 
21.08.2018
0.00
A-Z Projekt, s.r.o.
č. 01
21.08.2018
21.08.2018
Dodatok č. 01 k mandátnej zmluve
2190dodatok 01.pdf
 
21.08.2018
0.00
MB Genero, s.r.o.
075ZA140011
19.06.2018
19.06.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskyt.NFP.pdf
 
24.07.2018
0.00
Pôdohospodárska platobná agentúra
č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/224
11.06.2018
11.06.2018
Zmluva o poskyt. NFP/Znižovanie vzniku BIO
BIO zmluva o NFP.pdf
 
20.06.2018
0.00
Ministerstvo život. prostredia SR
10/2018
31.05.2018
31.05.2018
Zmluva o odbor. a tech. pomoci a pre výkon fumkc.zod. osoby
zmluva o odb. a tech. pomoci.pdf
 
04.06.2018
0.00
Bros Computing, s.r.o.
9/2018
25.05.2018
25.05.2018
Zmluva o poskyt.štat. audítorských služieb
2183zmluva audit.pdf
 
31.05.2018
1200.00
Ing. Viera Blažeková
8/2018
26.04.2018
26.04.2018
Zmluva o výpožičke
zmluva o výpožičke.pdf
 
27.04.2018
0.00
Obec Súľov - Hradná
38219
16.04.2018
16.04.2018
Zmluva o poskyt. dotácie z prostred. DPO SR
Zmluva.pdf
 
17.04.2018
3000.00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7/2018
04.04.2018
04.04.2018
Darovacia zmluva
2179Darovacia zmluva.pdf
 
09.04.2018
0.00
Kia Motors Slovakia, s.r.o.
6/2018
03.04.2018
03.04.2018
Kúpna zmluva
21822178kúpna zmluva.pdf
 
06.04.2018
3795.00
ARES, spol. s r. o.
5/2018
29.03.2018
29.03.2018
Mandátna zmluva
2177mandátna zmluva.pdf
 
29.03.2018
2988.00
MB genero, s.r.o.
5/2018
27.03.2018
27.03.2018
Zmluva o dielo
2176zmluva o dielo.pdf
 
28.03.2018
3800.00
A-Z Projekt, s.r.o.
4/2018
21.03.2018
21.03.2018
Licenčná zmluva
2174Licenčná zmluva.pdf
 
23.03.2018
150.00
TENDERnet, s.r.o.
148 117
19.03.2018
19.03.2018
Zmluva o poskyt.dotácie z prostr. DPO SR
Zmluva DHZO Súľov.pdf
 
23.03.2018
1400.00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3/2018
19.03.2018
19.03.2018
Kúpna zmluva
2172Kúpna zmluva.pdf
 
19.03.2018
23235.84
Logisap, s.r.o.
2/2018
16.03.2018
16.03.2018
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo Kvassay.pdf
 
16.03.2018
159610.20
Viktor KvaššayVk-SOK stav. a obch. kontraktor
1/2018
08.02.2018
08.02.2018
Kúpna zmluva
2169Kúpna zmluva.pdf
 
09.02.2018
4100.00
Patrik Ungvarský
č. 1
02.01.2018
02.01.2018
Dodatok č.1 k zmluve o zab. sys. združ. nakl. s odpadmi z obalov
Dodatok 1.pdf
 
20.03.2018
0.00
Natur - Pack, a.s.
SC2017/199
20.12.2017
20.12.2017
Zmluva o združ. dodáv. zemného plynu
Zmluva dod. zem.plynu.pdf
 
04.01.2018
0.00
Met Slovakia, a. s.
700/048L-0001/2017
13.12.2017
13.12.2017
Zmluva o poskyt.podpory v LH
Zmluva č700048L00012017.pdf
 
04.01.2018
640.79
Pôdohospodárska platobná agent.
17/2017
11.12.2017
11.12.2017
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
 
11.12.2017
500.00
Tomo Consult, s.r.o.
18/2017
11.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
Zmluva o dielo
2164Zmluva o dielo.pdf
 
11.12.2017
600.00
Poragro, s.r.o.
IROP-Z-302021H531-221-10
20.11.2017
10.11.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H531-221-10 - text.pdf
 
24.11.2017
0.00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16/2017
20.11.2017
20.11.2017
Kúpna zmluva
2150kúpna zmluva.pdf
 
22.11.2017
8487.74
Obec Súľov - Hradná
SHNM-OD-2017/001181-022
03.11.2017
03.11.2017
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva.pdf
 
04.01.2018
0.00
Ministerstvo vnútra SR
SHNM-OD-2017/001181-022
03.11.2017
03.11.2017
Darovacia zmluva
2168Darovacia zmluva.pdf
 
04.01.2018
0.00
Ministerstvo vnútra SR
21/2017
31.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/5
nájomná zmluva 10 bj byt č. 5.pdf
 
24.11.2017
133.00
Obec Súľov - Hradná
26/2017
31.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/10
nájomná zmluva 10 bj byt č. 10.pdf
 
24.11.2017
133.00
Obec Súľov - hradná
15/2017
31.10.2017
31.10.2017
Kúpna zmluva
2149kúpna zmluva.pdf
 
03.11.2017
640.00
Obec Súľov - Hradná
20/2017
30.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/4
nájomná zmluva 10 bj byt č. 4.pdf
 
24.11.2017
133.00
Obec Súľov - Hradná
22/2017
30.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/6
nájomná zmluva 10 bj byt č. 6.pdf
 
24.11.2017
132.00
Obec Súľov - Hradná
17/2017
30.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/1
nájomná zmluva 10 bj byt č. 1.pdf
 
24.11.2017
130.70
Obec Súľov - Hradná
18/2017
30.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/2
nájomná zmluva 10 bj byt č. 2.pdf
 
24.11.2017
132.40
Obec Súľov - Hradná
25/2017
30.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/9
nájomná zmluva 10 bj byt č. 9.pdf
 
24.11.2017
133.00
Obec Súľov - Hradná
23/2017
30.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/7
nájomná zmluva 10 bj byt č. 7.pdf
 
24.11.2017
132.00
Obec Súľov - Hradná
19/2017
27.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/3
nájomná zmluva 10 bj byt č. 3.pdf
 
24.11.2017
133.00
Obec Súľov - Hradná
14/2017
27.10.2017
27.10.2017
Kúpna zmluva
2148kúpna zmluva.pdf
 
30.10.2017
940.00
Obec Súľov - Hradná
24/2017
26.10.2017
01.11.2017
31.10.2020
Zmluva o nájme bytu č. 380/8
nájomná zmluva 10 bj byt č. 8.pdf
 
24.11.2017
133.00
Obec Súľov - Hradná
13/2017
25.10.2017
25.10.2017
Kúpna zmluva
2147kúpnazmluva.pdf
 
27.10.2017
8580.71
Obec Súľov - Hradná
11/2017
16.10.2017
16.10.2017
Zmluva o spolupráci pri príprave,realizácii a po dobu udržateľ. Projektu "Zvýšenie kapacít MŠ Jablonové 118"
zmluva o spol..pdf
 
19.10.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
10/2017
04.10.2017
04.10.2017
Kúpna zmluva
kúpna zmluva č102017.pdf
 
05.10.2017
300.00
Mgr. Danuša Strečanská
9/2017
08.09.2017
08.09.2017
Kúpno - predajná zmluva
kúpno-predajná zmluva.pdf
 
28.09.2017
220.00
Obec Súľov - Hradná
9/2017
03.09.2017
03.09.2017
30.06.2027
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme STK.pdf
 
22.09.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
BY11/2017
17.08.2017
01.09.2017
31.08.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme StÚ.pdf
 
17.08.2017
0.00
Žilinský samosprávny kraj
V3/2017/HP/11
01.08.2017
01.08.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskyt.dot. VÚC.pdf
 
03.08.2017
1300.00
Žilinský samosprávny kraj
8/2017
16.07.2017
16.07.2017
Kúpna zmluva
2139Kúpna zmluva.pdf
 
17.07.2017
0.00
Daniela Zvaková
DOD/13038/150
30.06.2017
30.06.2017
31.08.2017
Zmluva o ubytovaní
2141Zmluva o ubytovaní.pdf
 
03.08.2017
1900.00
Obec Súľov - Hradná
0105-PRB/2016/Z
16.06.2017
16.06.2017
Záložná zmluva
2138Záložná zmluva.pdf
 
26.06.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
062017
09.06.2017
09.06.2017
Zmluva o dielo na vyprac. energet. auditu
2136Zmluva o dielo.pdf
 
15.06.2017
0.00
MaM plus, s.r.o.
072017
09.06.2017
09.06.2017
Zmluva o právnej pomoci
Zmluva o právnej pomoci.pdf
 
15.06.2017
0.00
JUDr. Róbert Mendel
37166
05.06.2017
05.06.2017
Zmluva č. 37166 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 37166.pdf
 
06.06.2017
0.00
Dobrovoľná požiarná ochrana SR
147090
30.05.2017
30.05.2017
Zmluva č.147090 o poskyt. dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č.147090.pdf
 
30.05.2017
1400.00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
01
25.05.2017
25.05.2017
Dodatok č. 01 k nájomnej zmluve
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve.pdf
 
26.05.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
5/2017
19.05.2017
19.05.2017
Kúpna zmluva č. 5/2017
kúpnazmluva.pdf
 
25.05.2017
200.00
Mgr. Danuša Strečanská
2017022
03.05.2017
03.05.2017
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
2127Zmluva audit.pdf
 
10.05.2017
1000.00
Ing. Viera Blažeková
042017
07.04.2017
07.04.2017
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva.pdf
 
10.04.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
6821145917
06.04.2017
06.04.2017
05.04.2018
Poistná zmluva č. 6821145917
Poistka 6821145917.pdf
 
10.05.2017
0.00
Komunálna poisťovňa, a. s.
2405505574
04.04.2017
04.04.2017
Poistná zmluva
Poistka 2405505574.pdf
 
10.05.2017
0.00
Generali Poisťovňa, a. s.
03/2017
03.04.2017
03.04.2017
Zmluva o poskyt. služieb v odpad. hospodárstve
Zmluva enviropol.pdf
 
27.04.2017
0.00
ENVIROPOL, s.r.o.
40050910031
28.03.2017
28.03.2017
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest.pdf
 
29.03.2017
0.00
Národná diaľničná spoločnosť
40050910031
28.03.2017
28.03.2017
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky
Zmluva o poskytnutí palub.jednotky.pdf
 
29.03.2017
0.00
SkyToll, a. s.
6821105608
24.03.2017
24.03.2017
23.03.2018
Poistná zmluva č. 6821105608
Poistka 6821105608.pdf
 
10.05.2017
0.00
Komunálna poisťovňa, a. s.
2/2017
24.03.2017
24.03.2017
Zmluva o dielo
Zmluva o dieloč.22017.pdf
 
26.03.2017
0.00
A-Z Projekt, s.r.o.
022017
21.03.2017
21.03.2017
Kúpno - predajná zmluva
kúpnopredajnázmluva1.pdf
 
24.03.2017
5000.00
Sterlon, s.r.o.
40050910021
21.03.2017
21.03.2017
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
Zmluva o užív.vym.úsekov.pdf
 
24.03.2017
0.00
Národná dialničná spoločnosť, a. s.
40050910021
21.03.2017
21.03.2017
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky
Zmluva o poskyt.pal.dosky.pdf
 
24.03.2017
0.00
SkyToll, a.s.
1
27.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Fehervavriová.pdf
 
22.03.2017
118.10
Obec Súľov - Hradná
1
24.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Šefarová, Smatana.pdf
 
22.03.2017
118.10
Obec Súľov - Hradná
1
24.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Latošová.pdf
 
22.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
1
23.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Kocian.pdf
 
22.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
1
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Koreňová.pdf
 
22.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
1
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Murín.pdf
 
22.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
1
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Smatana.pdf
 
22.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
01
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Tvrdý.pdf
 
22.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
1
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Hrabovský.pdf
 
22.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
1
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Slaninka.pdf
 
22.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
1
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Hrehor.pdf
 
22.03.2017
146.70
Obec Súľov - Hradná
1
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Šefara M.pdf
 
22.03.2017
162.80
Obec Súľov -Hradná
1
22.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu.pdf
 
30.03.2017
117.70
Obec Súľov - Hradná
1
15.02.2017
01.03.2017
28.02.2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva-Gajdošík.pdf
 
22.03.2017
162.80
Obec Súľov - Hradná
012017
01.02.2017
01.02.2017
Zmluva na poskytovanie servisných služieb
Zmluva na poskyt.servis.služieb.pdf
 
10.02.2017
0.00
IS - Industry Solutions, a. s.
1/2017
31.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Murín.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
30.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Smatana A.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
30.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Smatana.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
30.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Šefara.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1
30.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok - Kamas.pdf
 
21.03.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
29.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Kamasová.pdf
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
29.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Fekete.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1
29.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok-Tvrdý.pdf
 
09.03.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
29.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
dodatok Bušovský.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
29.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Hrehor.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
28.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok JUDr. Slaninková.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1
28.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok-Hrehor.pdf
 
09.03.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
28.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Chupíková.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1
28.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 nájomnej zmluve
Dodatok-Kaháková.pdf
 
09.03.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
28.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Latošová.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1
27.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok-Cabadaj.pdf
 
09.03.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1
27.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok - Sakala.pdf
 
09.03.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1
21.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok - Bulla.pdf
 
09.03.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1
21.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok - Bušfy.pdf
 
21.03.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
21.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Tvrdý.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
21.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Hrabovský.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
21.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Ing.Gajdošík.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
21.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Kocian.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
1/2017
21.12.2016
01.01.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
dodatok Koreňová.PDF
 
22.02.2017
0.00
Obec Súľov - Hradná
72016
15.12.2016
15.12.2016
Kúpna zmluva
2070Kúpna zmluva.pdf
 
16.12.2016
216.00
Obec Súľov - Hradná
952/2016/UZ
22.11.2016
22.11.2016
Zmluva o terminovanom úvere
Zmluva o term. úvere.pdf
 
23.11.2016
72108.00
VÚB, a.s.
0106-PRB/2016
07.11.2016
07.11.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na obst. tech. vybavenosti
Zmluva o poskyt.dotácie.pdf
 
14.11.2016
13650.00
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
0105-PRB/2016
07.11.2016
07.11.2016
Zmluva o poskyt. dotácie na obyst. nájom. bytov
Zmluva o poskyt.dot. 1.pdf
 
14.11.2016
211710.00
Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR
500/364/2016
04.11.2016
04.11.2016
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere.pdf
 
04.11.2016
0.00
ŠFRB
500/364/2016
04.11.2016
04.11.2016
Záložná zmluva
Záložná zmluva.pdf
 
04.11.2016
0.00
Viktor Kvaššay
Dodatok č. 1
20.10.2016
20.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM
Dodatok č.1.pdf
 
26.10.2016
0.00
DEUS
52016
20.10.2016
20.10.2016
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva52016.pdf
 
03.11.2016
800.00
Mgr. Danuša Strečanská
CPZA-ON-2016/006953-014
26.09.2016
26.09.2016
Dohoda
DOHODA.pdf
 
26.09.2016
0.00
SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
42016
23.08.2016
23.08.2016
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
2054Zmluva audit.pdf
 
13.09.2016
1000.00
Ing. Blažeková Viera, audítor,číslo licencie SKAU 196
CPZA-ON-2016/006953-003
29.06.2016
30.08.2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva o výpožičke nebyt.priestorov.pdf
 
19.09.2016
0.00
Ministerstvo vnútra SR
KRHZ-ZA-R-427-001/2016
27.06.2016
27.06.2016
31.05.2021
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke 1.pdf
 
14.07.2016
0.00
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
3/2016
22.06.2016
22.06.2016
Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu č. 3/2016
Zmluva o zbere a preprave separ odpadu č032016.pdf
 
28.06.2016
0.00
Obec Štiavnik
160603
03.06.2016
04.06.2016
ZMLUVA O DIELO
160603ZoD-rekonstrukciaMS.pdf
 
04.06.2016
51587.03
VIKTOR KVAŠŠAY VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
62016
01.05.2016
01.05.2016
30.06.2016
Zmluva o ubytovaní
Zmluva o ubytovaní.pdf
 
24.10.2016
1900.00
TSS GRADE, a. s.
1611871
06.04.2016
06.04.2016
Zmluva č. 1611871
Zmluva č.1611871.pdf
 
12.04.2016
0.00
Slovgram
2016/03/31A
31.03.2016
31.03.2016
ZMLUVA O DIELO A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
ZmluvaoIS31032016.pdf
 
04.04.2016
18486.00
Radovan Búšovský
2016//03//24a
24.03.2016
24.03.2016
ZMLUVA o poskyttnuttíí sllužiieb
ZmluvaoPS24032016.pdf
 
01.04.2016
1365.00
Jaroslava Ovseníková
26280
18.03.2016
18.03.2016
Zmluva č. 26280
Zmluva č.26280.pdf
 
12.04.2016
2000.00
Dobrovoľná požiarná ochrana SR
201602
11.03.2016
11.03.2016
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo SULOV -DOSA.pdf
 
30.03.2016
0.00
DOSA Slovakia, s.r.o.
201601
29.02.2016
01.03.2016
28.02.2019
Zmluva o poskyt. služieb v obl. ochrany pred požiarmi a bezpčn.služby a pracov.zdr.služby
Zmluva o poskyt.služ..pdf
 
08.03.2016
210.00
Roman Papánek - ROMSTAV
Dodatok č. 1
23.02.2016
23.02.2016
Dodatok č. 1 k Kúpno-predajnej zmluve
DodatokkzmluveKvaššay.pdf
 
25.02.2016
0.00
Viktor Kvaššay VK-SOk stav. a obch.kontr.
76037
22.02.2016
22.02.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR
Zmluvač.76037.pdf
 
23.02.2016
700.00
Dobrovoľná požiarná ochrana SR
201601
03.02.2016
03.02.2016
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci.pdf
 
04.02.2016
6000.00
EKOFIM, s. r. o.
201603
11.01.2016
11.01.2016
Mandátna zmluva
2042Mandátna zmluva.pdf
 
30.03.2016
0.00
Enixa, s.r.o.
008/2015
30.12.2015
30.12.2015
01.01.2017
Zmluva o združenej dodávke plynu
Zmluva o združ.dodáv.plynu.pdf
 
21.01.2016
0.00
Lumius Slovakia, s.r.o.
ZLP-2016-0764
28.12.2015
28.12.2015
Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest
Datacentrum.pdf
 
23.03.2016
0.00
DataCentrum elektronizácie územnej samosrpávy Slovenska
1001/2015
14.12.2015
14.12.2015
Zmluva SRŠ o poskytn.dotácie zo štát.roz.prost.rozpočtu MŠVVŠ SR
PoskytDotRozsKapMs.pdf
 
04.01.2016
50000.00
MŠVVŠ SR
č. 20151105
10.12.2015
10.12.2015
Zmluva o poskytnutí služieb
DAQE.pdf
 
03.03.2016
3500.00
DAQE, s.r.o.
Dodatok č. 1
10.12.2015
10.12.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 001/2015 Bytového domu
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme 14 bj.pdf
 
11.04.2016
0.00
Viktor Kvaššay VK - SOK staveb. a obchod. kontraktor
006/2015
26.10.2015
26.10.2015
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo-Počítače.pdf
 
05.11.2015
0.00
Peter Gaňa - Počítače
007/2015
02.10.2015
02.10.2015
30.11.2015
Licenčná zmluva o vaaní diela grafické spracovanie a tlač knihy
Licenčná zmluva.pdf
 
18.11.2015
0.00
Žilinská univerzita v Žiline
0092015
01.10.2015
01.10.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
NaturPack.pdf
 
15.03.2016
0.00
Natur - Pack, a. s.
004/2015
29.09.2015
29.09.2015
01.10.2035
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľ.pdf
 
30.09.2015
1.00
Obec Súľov - Hradná
002/2015
09.09.2015
09.09.2015
Kúpna zmluva
2022Kúpna zmluva.pdf
 
14.09.2015
5.00
Obec Súľov - Hradná
005/2015
24.08.2015
24.08.2015
24.08.2035
Nájomná zmluva
Nájomnázmluva.pdf
 
20.10.2015
0.00
Obec Súľov - Hradná
201502
18.08.2015
18.08.2015
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva audit.pdf
 
25.08.2015
600.00
Ing. Blažeková Viera audítor
15/2015
11.08.2015
11.08.2015
Zmluva o poskyt.dotác.zo ŚR na zabez. úloh prevencie kriminality
Zmluva kam.systém.pdf
 
25.08.2015
8000.00
MVSR prostred. Okresného úradu Žilina
20150710
10.07.2015
10.07.2015
Kúpna zmluva č. 20150710
Kúpna zmluva č. 20150710.PDF
 
10.07.2015
0.00
Emília Šefarová
Č.ZLP-2015-0425/OPIS
29.06.2015
29.06.2015
30.09.2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátoveho centra obcí a miest
DEUS.PDF
 
12.07.2015
0.00
Data Centrum elektroniz. územnej samospr. Slovenska DEUS
003/2015
25.06.2015
25.06.2015
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo.pdf
 
21.07.2015
0.00
PROMPP, s. r. o.
MK-5017/2015/7.4
15.06.2015
15.06.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtuprostred.MKSR na rok 2015
Ministerstvo kultúry SR.PDF
 
21.06.2015
0.00
Ministerstvo kultúry SR
201501
20.05.2015
20.05.2015
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
Geosense SK.PDF
 
28.05.2015
0.00
Geosense SK, s.r.o.
201501-1
20.05.2015
20.05.2015
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
Geosense SK1.PDF
 
28.05.2015
0.00
Geosense SK, s.r.o.
4507878
31.03.2015
31.03.2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva SSE 14b.j.spoloč.priestor.PDF
 
24.04.2015
0.00
SSE,a.s.
20150304
04.03.2015
04.03.2015
Zmluva o poskyt. verejných služieb
Zmluva o poskyt. verejných služieb.PDF
 
08.03.2015
0.00
Slovak Telekom, a. s.
001/2015
01.03.2015
01.03.2015
Zmluva o nájme bytového domu
Zmluva o nájme Bytový dom 14bj.pdf
 
25.03.2015
0.00
Viktor Kvaššay VK - SOK staveb. a obch. kontraktor
1/2011/OE
26.02.2015
26.02.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Zmluva o výpožičke Dodatokč.1.PDF
 
02.03.2015
0.00
SR v zastúpení MV SR
20150212
12.02.2015
15.02.2015
Dohoda
Dohoda 1.PDF
 
27.02.2015
0.00
201502121
12.02.2015
15.02.2015
Dohoda
Dohoda 2.PDF
 
27.02.2015
0.00
3/2015
30.01.2015
01.03.2015
31.12.2015
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva.PDF
 
12.02.2015
0.00
INGSTAV ŽILINA, s. r. o.
20150101
16.01.2015
16.01.2015
Kúpno - predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluvaVK SOK.pdf
 
29.01.2015
0.00
Viktor Kvaššay VK - SOK
003/2015
31.12.2014
31.12.2014
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Zmluva o vodovodoch.pdf
 
14.01.2015
0.00
Obec Súľov - Hradná
850/2015
25.11.2014
25.11.2014
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva Šefara M.pdf
 
02.01.2015
0.00
Obec Súľov - Hradná
032014
13.11.2014
13.11.2014
Kúpna zmluva
2057Kúpna zmluva.pdf
 
28.09.2016
0.00
Obec Súľov - Hradná
ZIT20141
31.10.2014
01.11.2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
Zmluva o posk. služieb v obl.IT.PDF
 
01.11.2014
0.00
Radovan Bušovský
ZAS20141
07.08.2014
07.08.2014
Zmluva o poskyt. auditorských služieb
Zmluva o poskyt.audit.služieb.PDF
 
08.08.2014
0.00
Ing. Viera Blažeková
KZ 20141
04.08.2014
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva.PDF
 
02.01.2015
0.00
Obec Súľov - Hradná
8006050314
14.05.2014
14.05.2014
Zmluva o pripojení
z8006050314.PDF
 
18.05.2014
0.00
SPP distribúcia
19/25/054/31
Dohoda o poskytnutí fin. pô
dohoda č192505431.pdf
 
0.00